Våre tjenester

Banner annonser

Banner annonser

HTML5-bannere og statiske bannerannonser som skreddersys til din kampanje. Formater blir utviklet, testet og optimalisert for å skille annonser fra andre og øke antall henvendelser.

Film produksjon

Film produksjon

Vi produserer video eller bevegelsesgrafikk. Redigerer og fletter inn tekst og lyd. Spesielt tilpasset sosiale medier for å bli vektet høyt.

Bevegelses grafikk

Bevegelses grafikk

Vi produserer video eller bevegelsesgrafikk. Redigerer og fletter inn tekst og lyd. Spesielt tilpasset sosiale medier for å bli vektet høyt.

Nettsider

Nettsider

Vi lager moderne nett- og landingssider som indekseres godt. Vi kan også sette opp målinger for å se hvor henvendelser kommer fra, og hvilke kanaler som gir best respons.

Landingssider

Landingssider

Vi lager moderne nett- og landingssider som indekseres godt. Vi kan også sette opp målinger for å se hvor henvendelser kommer fra, og hvilke kanaler som gir best respons.

Content innhold

Content innhold

Innholds basert markedsføring (Content sak)
Et kommersielt superprodukt hvor vi bistår med komplette løsninger. Alt fra produksjon av innhold til å utvikle og skreddersy produktet for best effekt.

Designprofil

Designprofil

Vi kan designe logo og lage designprofil, i tillegg til at vi tilbyr tjenester som grafikk, foto, film og EDM (nyhetsbrev) etc…

Foto

Foto

Vi kan designe logo og lage designprofil, i tillegg til at vi tilbyr tjenester som grafikk, foto, film og EDM (nyhetsbrev) etc…

EDM Nyhetsbrev

EDM Nyhetsbrev

Vi kan designe logo og lage designprofil, i tillegg til at vi tilbyr tjenester som grafikk, foto, film og EDM (nyhetsbrev) etc…

Digitale magasiner

Digitale magasiner

Vi tilbyr digitale magasiner som kan distribueres via SMS, mail eller på nettsider.

Trykksaker

Trykksaker

Alle mulige trykksaker på papir, som f.eks annonser, aviser, plakater, foldere og bøker.

Bilag

Bilag

Alle mulige trykksaker på papir. Bilag som distribueres med instinkt i avisen.